Vợt cầu lông Li-ning 3d calibar

Vợt cầu lông Li-ning 3d calibar

  • NH_00458
1,350,000 Giảm giá 6 %
1,450,000 ₫

Trọng lượng : 83 +- 3 gram 

Câng bằng  : 296mm

Độ cứng : dẻo 

Mức căng dây tối ưu : 30LBS

Kích thước tay cầm : S2

Trọng lượng vợt nhẹ , thân vợt rất dẻo , phù hợp với những người ưa lối đánh thủ toàn diện 

Trọng lượng : 83 +- 3 gram 

Câng bằng  : 296mm

Độ cứng : dẻo 

Mức căng dây tối ưu : 30LBS

Kích thước tay cầm : S2

Trọng lượng vợt nhẹ , thân vợt rất dẻo , phù hợp với những người ưa lối đánh thủ toàn diện 

Bình luận