Cước cầu lông Yonex AEROBITE

Cước cầu lông Yonex AEROBITE

  • NH_00396
  • Yonex
Liên hệ để nhận giá tốt nhất

Cước cầu Lông Yonex AEROBITE là loại dây có lực đánh mạnh và kiểm soát cầu tốt nhất của Yonex

Cước cầu Lông Yonex AEROBITE là loại dây có lực đánh mạnh và kiểm soát cầu tốt nhất của Yonex . Dòng cước này đem lại lực đánh xoáy mạnh mẽ , những cú smash chéo trên sân đầy uy lực .

Thông số kỹ thuật :

  • Lực đẩy cầu : 10/10 
  • Độ bền : 6/10
  • Âm thanh cao : 9/10
  • Hấp thụ sock : 8/10
  • Kiểm soát : 10/10

Bình luận